Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 1338
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 9 nằm trong series từ vựng và ngữ pháp. Chúc các bạn thành công :D

Xếp hạng

1. Huy Lê (40/40)
2. Lê Hoàng Thanh (40/40)
3. Henry Criss (40/40)
4. Hoài Nguyễn (39/40)
5. Vi Nguyen (39/40)
6. Nhật Hảo Nguyễn Ngô (39/40)
7. Thiên Lý (38/40)
8. Dom Nguyengiang (37/40)
9. Phạm Ngọc Hân (36/40)
10. Hoangnam Ho (36/40)

Bình luận