Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 513
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 8 nằm trong series từ vựng và ngữ pháp. Chúc các bạn thành công :D

Xếp hạng

1. Ngô Hoàng Khắc Hiếu (40/40)
2. Nguyễn Dương (39/40)
3. Lê Hoàng Thanh (39/40)
4. Mạnh Bọp (37/40)
5. Hoài Hữu (36/40)
6. Hồng Ánh (35/40)
7. Kỷ Tiến Nshp (31/40)
8. thu huyền Phan (30/40)
9. Vi Nguyen (28/40)
10. Võ Thị Thanh Ngoan (25/40)

Bình luận