Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 273
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 7 nằm trong series từ vựng và ngữ pháp. Chúc các bạn thành công :D

Xếp hạng

1. Hoa Hào Hiệp (40/40)
2. Trà My (25/40)
3. Mai Thị Thanh Phương (21/40)
4. Trí Phạm (20/40)
5. Ngọc Huế (20/40)
6. Cường Tony (20/40)
7. Hồng Ánh (20/40)
8. thu huyền Phan (19/40)
9. Cò'ss Còi'ss (19/40)
10. Vi Nguyen (18/40)

Bình luận