Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 194
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 6 nằm trong series từ vựng và ngữ pháp. Chúc các bạn thành công :D

Xếp hạng

1. Nguyễn Văn Bằng (40/40)
2. (22/40)
3. Tùng Lâm's (22/40)
4. Mạnh Tiến (20/40)
5. Tiến Đào (20/40)
6. Tuyền-n Cống-g (20/40)
7. Trà My (20/40)
8. Anh Tuan (19/40)
9. Hồng Ánh (18/40)
10. Vy Nguyên (16/40)

Bình luận