Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 147
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 5 nằm trong series từ vựng và ngữ pháp. Chúc các bạn thành công :D

Xếp hạng

1. Hong Ngoc Ho Thi (29/40)
2. Hồng Hạnh (28/40)
3. Đạt Phùng (23/40)
4. Như Quỳnh (23/40)
5. Cường Tony (21/40)
6. Vy Nguyên (20/40)
7. Su Su (19/40)
8. Nguyễn Thị Tố Như (18/40)
9. Dương Thùy (17/40)
10. Đức Bình (17/40)

Bình luận