Thời gian: 25 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 88
Mô tả

MULTIPLE CHOICE TEST 2. Đề thi gồm 40 câu hỏi ngữ pháp và từ vựng giúp các bạn ôn luyện thêm kiến thức.

Xếp hạng

1. nguyễn anh tuấn (39/40)
2. Thảo Phươngg (38/40)
3. PhẠm Thị TrÀ Mi (30/40)
4. Ng Hà My (29/40)
5. Nguyễn Thị Minh Hằng (25/40)
6. Đăng Phạm (24/40)
7. Nguyễn Huy (24/40)
8. Anh Tuan (23/40)
9. Giang Nguyễn (21/40)
10. Nguyen HongAnh (21/40)

Bình luận