Thời gian: 50 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 946
Mô tả

Đề thi thử môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia năm 2017 của Trường THPT Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh. Đề thi này gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn củng cố thêm kiến thức về pháp luật để làm tốt môn thi giáo dục công dân ở kỳ thi tới đây đấy nhé!

Xếp hạng

1. Phạm Trung Đức (40/40)
2. Sơn Cảnh (40/40)
3. Nhật Hoa (40/40)
4. Trang Chảnh (40/40)
5. Candy Cường (40/40)
6. Hùng Xấu's Xấu's (40/40)
7. Nguyễn Ngọc Thảo (40/40)
8. Trương Bảo Ngọc (40/40)
9. Quỳnh Thị (40/40)
10. Mạnh Tiến (40/40)

Bình luận