Thời gian: 50 phút
Số câu: 40 câu
Lượt thi: 303
Mô tả

Đề khảo sát chất lượng ôn thi THPT Quốc gia lần 1 năm 2017 môn Lịch sử của Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Xếp hạng

1. Hoàng Sơn Chelsea (40/40)
2. Nhật Hoa (40/40)
3. NgỌc LAn (40/40)
4. Ngân's Chibi (40/40)
5. Nguyễn Hồng Sơn (40/40)
6. Ngân Ruby (40/40)
7. Nguyễn Quang Hùng (40/40)
8. Nguyễn Ngọc Thảo (40/40)
9. Bui Van Dương (39/40)
10. Thúy Nga (39/40)

Bình luận