Thời gian: 15 phút
Số câu: 30 câu
Lượt thi: 249
Mô tả

30 câu hỏi trọng âm Tiếng Anh cho kỳ thi THPT Quốc gia Đề số 3. Tiếp tục series câu hỏi trọng âm là đề số 3. Tiếp tục làm thử để đạt level max kỳ thi năm nay nào các bạn! :))

Xếp hạng

1. Hoàng Hải Yến (25/30)
2. Lê Công Huy (23/30)
3. Giang Nguyễn (19/30)
4. Trà My (19/30)
5. Thành Phi Sơn (17/30)
6. Mỹ Ngọc (17/30)
7. Thạnh Quang (16/30)
8. Thiêu Huỳnh (15/30)
9. Gia Hân (15/30)
10. Mỹ Hoà (15/30)

Bình luận